GDPR

PERSONVERNERKLÆRING 
 
Oy Finntack Ltd 
 
Personvernerklæring for innsamling og behandling av personopplysninger om Oy Finntack Ltds kunder og samarbeidspartnere. 
 
KORT OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER
Vi samler blant annet inn personopplysninger for å håndtere kundeforholdet, utvikle forretningsvirksomheten og planlegge og gjennomføre markedsføring. 
Opplysningene vi behandler, er informasjon du gir når du for eksempel sender en bestilling eller deltar i et lotteri. 
 
Vi behandler personopplysninger når vi håndterer bestillinger, sender kundemeldinger og markedsføringsmateriell via ulike kommunikasjonskanaler samt organiserer arrangementer og lotterier. 
Vi tar hensyn til personvernet i all vår virksomhet. Vi behandler ikke opplysninger som kan knyttes til deg direkte, med mindre det er nødvendig for å oppnå formålet med behandlingen. 
 
BEHANDLINGSANSVARLIG 
Oy Finntack Ltd (FO-nummer 0966752-2), adr. Keskikankaantie 29–31, FI-15860 Hollola 
CEO Johannes Nevanlinna 
 
HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER VI? 
Vi behandler følgende personopplysninger for å håndtere kundeforholdet, samt til markedsføringsformål: 
 
Grunnleggende opplysninger 
Navn, kontaktinformasjon, adresse, telefonnummer og e-postadresse 
Navn på foretaket du eventuelt representerer, samt din stilling i foretaket 
Det er en forutsetning at du angir navn og kontaktinformasjon for å opprettholde kundeforholdet/samarbeidet, samt for å kunne håndtere forholdet på en god måte. 
 
Opplysninger om kundeforholdet 
Kontakt og kommunikasjon i forbindelse med kundeforhold, ordrebehandling og fakturering 
 
Opplysninger om markedsføring og arrangementer 
Opplysninger om interesser, deltakelse i våre arrangementer og lotterier, markedsføringstiltak rettet mot deg og opplysninger du har gitt i forbindelse med disse, samtykke til direkte markedsføring, målrettet markedsføring basert på din kjøpsatferd 
 
Opplysninger om bruk av nettsiden vår 
IP-adresse, operativsystem og type utstyr du bruker, informasjon om hvilken nettside du kom fra til nettsiden vår og informasjon om aktiviteten din på nettsiden vår 
 
TIL HVILKE FORMÅL BRUKER VI PERSONOPPLYSNINGENE? 
Vi bruker personopplysningene dine til å håndtere kundeforholdet, herunder elektronisk kundekommunikasjon, ordrebehandling, analyse og utvikling av våre produkter og tjenester, direkte markedsføring, planlegging av arrangementer og lotterier samt meningsmålinger og markedsundersøkelser. I tillegg kan vi bruke personopplysningene til å analysere, planlegge og utvikle forretningsvirksomheten hos oss og hos foretak innenfor samme konsern. 
 
Vi bruker personopplysningene dine til å planlegge, målrette, sende og utvikle markedsføringen. 

Hvis du er en samarbeidspartner eller dennes representant, behandler vi opplysningene for å kunne gjennomføre samarbeidet.  
 
 
BEHANDLINGSGRUNNLAG FOR PERSONOPPLYSNINGENE 
Vi behandler opplysningene dine for å opprette og oppfylle avtaler mellom oss når du bestiller produktene våre, benytter tjenestene våre eller deltar i lotteriene våre, eller når vi er samarbeidspartner. 
 
Vi behandler også opplysningene dine på grunnlag av en berettiget interesse som kundeforholdet eller det eventuelle kundeforholdet har skapt. Når vi har fått kontaktinformasjonen din i forbindelse med salg av våre produkter eller tjenester, kan vi bruke den i elektronisk direkte markedsføring av produkter som tilhører samme produktgruppe, eller tilsvarende produkter. 
 
Vi behandler personopplysningene dine på grunnlag av ditt samtykke til å motta direkte markedsføring og/eller nyhetsbrev. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ved å varsle gdpr@finntack.com, eller du kan si opp abonnementet på nyhetsbrevet via lenken «unsubscribe» nederst i hjørnet av meldingen. 
 
HVOR FÅR VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE FRA? 
Vi samler i første rekke inn personopplysninger fra deg selv, når du bestiller produkter hos oss eller deltar på arrangementer og lotterier. Vårt markedsføringsmateriell gir alltid mulighet til å reservere seg mot reklame.  
 
Hvis du representerer en bedriftskunde, samler vi i første rekke inn opplysninger fra deg selv. Vi kan også samle inn opplysninger om våre bedriftskunder fra nettsider og andre offentlige kilder, Asiakastieto Oys tjeneste for bedriftsinformasjon og andre kommersielle aktører som tilbyr informasjon om foretak og deres representanter. Vi foretar en kredittvurdering av bedriftskunder via Intrum Justitia og Craydon. 
 
Hvis du har gitt samtykke, kan vi bruke kontaktinformasjonen din til å sende deg elektronisk direkte markedsføring fra våre samarbeidspartnere, for eksempel et forbund eller en forening for hestesport. 
 
 
TIL HVEM UTLEVERER VI PERSONOPPLYSNINGER? 
Vi utleverer personopplysningene dine innenfor de grensene som gjeldende lovgivning tillater og forplikter oss til. 
 
 
Vi utleverer opplysningene dine til våre samarbeidspartnere, blant annet transportører og foretak som håndterer nettbutikkens betalingstransaksjoner, når det er nødvendig for å oppfylle avtalen. 
 
Vi kan for eksempel utlevere personopplysninger hvis vi har grunn til å tro at loven eller den juridiske prosessen krever det, for å rapportere det vi mener er ulovlig virksomhet, og for å beskytte og forsvare våre rettigheter og fordeler, samt rettighetene og fordelene til våre samarbeidspartnere, produktleverandører og kunder. 
 
Vi utleverer personopplysninger til foretak som inngår i samme konsern, til samme formål som beskrevet i punkt 4 over. 
 
Vi kan utlevere personopplysningene dine til foretak som kjøper opp hele eller deler av forretningsvirksomheten vår. 
 
Vi har delvis outsourcet behandling av personopplysninger til følgende tjenesteleverandører: 
 
leverandører av kommunikasjonstjenester 
leverandører av markedsføringsverktøy 
leverandører av IT-systemer 
 
SOSIALE MEDIER 
Når du bruker nettsiden vår, har du mulighet til å dele informasjon på sosiale medier som Facebook, Twitter og Pinterest via programtillegg for sosiale medier (for eksempel ved å dele annonsene våre med andre brukere av sosiale medier). Hvis du deler informasjon via programtillegg for sosiale medier, vil nettleseren din sende følgende informasjon: 
 
• dato og klokkeslett for besøket 
• nett-/URL-adressen der du befinner deg for øyeblikket 
• din IP-adresse 
• informasjon om nettleseren du bruker 
• informasjon om operativsystemet ditt 
• brukernavnet ditt og om du er registrert bruker av den aktuelle kanalen for sosiale medier, samt eventuelt ditt for- og etternavn og informasjon om innholdet du vil dele med programtillegget for sosiale medier 
 
For slik informasjon følger vi de gjeldende vilkårene for det relevante sosiale mediet. Du finner nærmere opplysninger om hvilken type informasjon som samles inn via programtillegg, og til hvilket formål den samles inn, på nettsidene til leverandørene av sosiale medier. Du kan blokkere programtillegg for sosiale medier i nettleserinnstillingene. 
 
LENKER  
Nettsiden vår kan inneholde lenker til andre nettadresser. Denne personvernerklæringen gjelder kun våre tjenester og nettsider, for eksempel nettbutikken Finntack. Når du besøker en annen nettside, anbefaler vi at du leser personvernerklæringen for den aktuelle nettsiden. Vær oppmerksom på at vi ikke er ansvarlig for hvordan andre nettjenester behandler personopplysningene dine. 
 
INFORMASJONSKAPSLER 
Nettsiden vår bruker informasjonskapsler (cookies). For at nettsiden skal fungere optimalt, må du godta bruk av informasjonskapsler i nettleserens innstillinger. Vi bruker informasjonskapsler til å samle inn teknisk informasjon og informasjon om hvordan nettsiden brukes, samt til å analysere antall brukere. Med denne informasjonen kan vi utvikle nettsiden for å imøtekomme kundenes behov best mulig. Vi bruker også informasjonskapsler til å lage målrettet markedsføring og håndtere reklame. Ved behov kan du deaktivere informasjonskapsler i nettleserens innstillinger. Hvis du deaktiverer informasjonskapsler, kan noen funksjoner på nettsiden bli langsommere, eller tilgangen til visse deler kan blokkeres helt. 
 
INFORMASJON OM BRUK AV SOSIALE MEDIER 
Vi bruker kontaktinformasjonen din i markedsføring på webplattformen, målrettet markedsføring og webannonsering. Det betyr at vår reklame vises i nyhetsoppdateringene dine, for eksempel på Facebook. Facebook fungerer da som databehandler i forhold til de overførte personopplysningene. 
Nettsiden vår kan bruke funksjoner som benyttes i sosiale medier, for eksempel «lik» eller «del» på Facebook. Facebook kan da utlevere informasjon som du deler på Facebook, for eksempel kommentarer om og lenker til nettsiden vår. Facebook kan dessuten utlevere informasjon som finnes i din offentlige profil, samt annen informasjon du deler med tjenestene våre som Facebook-bruker. 
https://www.facebook.com/privacy/ kan du lese mer om hvordan Facebook behandler informasjon, samt administrere Facebooks personverninnstillinger. 
 
OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL LAND UTENFOR EU ELLER EØS 
Som regel overfører vi ikke personopplysninger til land utenfor EU eller EØS. Hvis vi i unntakstilfeller overfører personopplysningene dine til land utenfor EU eller EØS, sørger vi for tilstrekkelig beskyttelse av opplysningene slik loven krever, for eksempel gjennom bruk av standardavtaleklausuler som er godkjent av EU-kommisjonen. 
 
RETTIGHETER I FORBINDELSE MED BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER 
Rett til innsyn i opplysninger 
Du har rett til å få en bekreftelse på om vi behandler personopplysningene dine. Når du benytter deg av innsynsretten, får du en kopi av personopplysningene vi behandler. Ønsker du flere eksemplarer, kan vi kreve et rimelig gebyr basert på de administrative kostnadene. 
 
Rett til retting 
Du kan kreve at vi retter mangelfulle eller uriktige opplysninger uten unødig opphold. Du har dessuten rett til å få ufullstendige personopplysninger supplert med en utfyllende kommentar. 
 
Rett til sletting 
Du kan kreve at vi sletter personopplysningene dine uten unødig opphold dersompersonopplysningene er mer omfattende enn det som er nødvendig for det formålet de er innsamlet/behandlet fordu trekker tilbake samtykket som behandlingen er basert på, og det ikke er noe annet rettslig grunnlag for behandlingendu motsetter deg behandling av personopplysningene basert på en spesiell personlig situasjon og det ikke er noen berettiget grunn til behandlingen, eller dersom du motsetter deg behandling av personopplysningene til direktemarkedsføringsformålvi har behandlet personopplysningene i strid med loven 
personopplysningene må slettes for at vi skal kunne oppfylle en rettslig forpliktelse 
 
Rett til begrensning 
Du har rett til å begrense behandlingen av personopplysninger på en slik måte at opplysningene bare kan lagres og behandles med ditt samtykke, eller for å kunne fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav, eller for å forsvare deg selv eller beskytte en annen persons rettigheter, dersomdu mener at personopplysningene er feilaktige; vi vil i så fall begrense behandlingen i en periode som gir oss mulighet til å kontrollere om opplysningene er korrektepersonopplysningene behandles ulovlig og skal slettes, men du ønsker at bruken av dem begrenses i stedet for at de slettesvi ikke lenger trenger personopplysningene til det formålet de ble samlet inn for, mens du derimot trenger dem for å kunne fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskravdu har motsatt deg behandling av personopplysningene basert på en spesiell personlig situasjon, og avventer kontroll av hvorvidt våre berettigede interesser veier tyngre enn dine berettigede interesser 
 
Rett til dataportabilitet 
Du har rett til å få utlevert personopplysninger du har gitt oss, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, samt rett til å overføre disse til en annen behandlingsansvarlig, dersombehandlingen er automatisertbehandlingen enten er basert på ditt samtykke eller er nødvendig for å oppfylle avtalen mellom oss, eller for å iverksette nødvendige tiltak på forespørsel.Retten til å overføre opplysninger fra et system til et annet er begrenset til en prosedyre som ikke påvirker andres rettigheter og friheter negativt. 
 
Rett til å protestere 
Du har rett til å protestere mot behandling av personopplysninger basert på en spesiell personlig situasjon hvis det ikke er noen berettiget grunn til behandlingen. 
 
Du har rett til å protestere mot behandling av personopplysninger til direktemarkedsføringsformål. Du kan enkelt blokkere utsending av direkte markedsføring ved å klikke på lenken «unsubscribe» nederst i hjørnet av meldingen. 
 
Rett til å trekke tilbake samtykke  
Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til behandling av personopplysninger til markedsføringsformål. Den enkleste måten å gjøre det på er å si opp abonnementet på nyhetsbrevet ved å klikke på lenken «unsubscribe» nederst i hjørnet av meldingen. 
 
Rett til å klage til en tilsynsmyndighet 
Du har rett til å klage til personvernombudet hvis du mener at behandlingen av personopplysninger er i strid med dine rettigheter i henhold til personvernforordningen. 
Du finner mer informasjon på www.tietosuoja.fi. 
 
HVOR LENGE BLIR PERSONOPPLYSNINGENE LAGRET? 
Vi lagrer kun personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for formålet med behandlingen av personopplysninger, eller for å oppfylle våre rettslige forpliktelser. Når det gjelder oppbevaringsperiode, tar vi blant annet hensyn til tiden det tar å reise søksmål, regnskapskrav, krav i lovgivning om hvitvasking samt anbefalingen om lovlig oppbevaring av dokumenter. 
Regnskapsmateriale oppbevares i seks år fra utgangen av regnskapsåret. Hvis du misligholder en betalingsforpliktelse overfor oss, lagrer vi opplysningene dine frem til beløpet er betalt i sin helhet, eller frem til kravet ikke lenger kan inndrives. 
Personopplysninger som samles inn til markedsføringsformål, blir lagret til vi blir bedt om å slutte å behandle dem til slike formål. 
 
INFORMASJONSSIKKERHET VED BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER 
Vi lagrer personopplysningene dine i systemer som er beskyttet med brannmur, passord og andre tekniske metoder som er allment akseptert i andre bransjer. Materiale som oppbevares manuelt, blir lagret i låste rom uten adgang for uvedkommende. Kun de av våre ansatte som på grunn av sitt arbeid har behov for å behandle personopplysninger, har adgang til opplysningene. 
 
 
HVEM KAN DU KONTAKTE HVIS DU VIL UTØVE DINE RETTIGHETER ELLER HAR ANDRE SPØRSMÅL OM INFORMASJONSSIKKERHET? 
 
Oy Finntack Ltd 
Keskikankaantie 29–31 
 
FI-15860 Hollola 
 
 
FO-nummer 0966752-2 
 
 
 
GDPR@finntack.com 
 
www.finntack.com 
 
For din egen sikkerhet og for å hindre misbruk forbeholder vi oss retten til å bekrefte identiteten før personopplysninger utleveres eller slettes fra registeret.