70%
Pharma Hånddesinfeksjon 500ml
pharmacare
SISTE SJANSEN

Pharma Hånddesinfeksjon 500ml

kr 38,70
kr 129,00
Se prishistorikk
Størrelsesguide

Leveringstid

3-5 dager

Gratis frakt

for bestillinger over 1499kr

Beskrivelse

Hånddesinfeksjon. Doser 3-5ml i en tørr hånd og gni inn til hendene er tørre. Inneholder glyserin.

Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.


Teknisk beskrivelse:


Ingredients/Ainesosat/Ingredienser/
Ingrédients/Zutaten (INCI):
Ethanol denatured (700g/1kg), Aqua, Glyserin, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Triethanolamine.

Gir alvorlig øyeirritasjon. Meget brannfarlig væske og damp. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Innhold/beholder leveres til henhold med lokale avfallssystemer. Maksimalt innhold av VOC (flyktige organiske forbindelser) 605,71 g/L (20 ºC).


Artikkelnummer: 25888
...
...