20%
Holland Animal Care Vulnos Blue Spray, 200 ml
holland-animal-care

Holland Animal Care Vulnos Blue Spray, 200 ml

kr 143,20
kr 179,00

Leveringstid

3-5 dager

Gratis frakt

for bestillinger over 1499kr

Beskrivelse

En rensevæske for hygienisk pleie av daglige ytre hudproblemer hos alle dyrearter. Renser de behandlede hudoverflatene. Fremmer cellefornyelse og gjenopprettende kapasitet i huden. VULNOS Spray kan brukes som et hygienisk middel ved hovbeskjæring. VULNOS Spray realiserer en raskt tørkende effekt. Instruksjoner: Spray tilstrekkelig væske på huden fra en avstand på ± 20 cm. Bruk eventuelt en bomullspinne for å spre jevnt over overflaten som skal behandles og gjenta dette etter eget skjønn.


Teknisk beskrivelse:


Ingredienser: Isopropylalkohol, propan, butan, benzalkoniumklorid, dimetylammoniumklorid. Innhold: 200 ml. Farlige komponenter: 2-propanol; isopropylalkohol; isopropanol. Brannfarlig aerosol. Trykkbeholder: kan sprekke ved oppvarming. Forårsaker alvorlig øyeirritasjon. Hvis medisinsk rådgivning er nødvendig, ha produktbeholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes unna varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antennelseskilder. Røyking forbudt. Ikke spray på åpen ild eller annen antennelseskilde. Må ikke gjennombores eller brennes, selv etter bruk. Beskytt mot sollys. Ikke utsett for temperaturer over 50°C/122°F.


Artikkelnummer: 329636
...
...